جی‌ال‌ایکس      شماره‌های تماس با شرکت

شماره‌های تماس با شرکت

راه های ارتباطی
آدرس پستی: آبادان، اداره پست مرکزی، صندوق پستی 1139، شرکت ارتباط همراه گویا اروند (GLX)

خدمات پس از فروش و تعمیرات: 

06153583231

06153583232

06153583331

06153583362

06153583363

06153583364

06153583365

ساعت کاری واحد خدمات و تعمیرات:

8:30الی 13:00

13:30 الی 16:00

واحد فروش اینترنتی: 06132925370 الی 6

ساعت کاری واحد فروش اینترنتی : 09الی 13 ، 14الی17